• Eltip berme hyzmaty

    Websaýt we mobil programma arkaly edilen sargytlar 9:30 dan 20:30 çenli kabul edilýär

  • Sargyt we eltip berme hyzmat boýunça kömek  

    Siziň hyzmatyňyzda  boýunça operatorymyz .Telefon: +99360193655

Telefon üçin programmamyzy ýükläň 

              Bize goşulyň